2013. május 4., szombat

SZABADIDŐ KÖZPONT - NAGYCSERE


2012. augusztus 31., péntek

TERMÉSZETHÁZA

2011. augusztus 9., kedd

Családiház_Debrecen

szerkesztes alatt...


            

Irodaház

szerkesztes alatt...


Irodaház - Pannon Szoftver

szerkesztes alatt...

2011. augusztus 8., hétfő

Kőbánya (MIXX)

Készítette: Győrffy Zoltán, Németh Tamás, Papp Glória, Mester: Szabó Levente

FELADAT
Kőbánya Helytörténeti Múzeum és új, pezsgő életű művészeti közösségi intézmény kialakítása 39003 HRSZ-ú telken, a meglévő épületek ésszerű felhasználásával.

KÖRNYEZET
A tervezési terület Kőbánya városközpont közelében, lakóövezetben található. Jellemzője a zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítés, F+2-4 emeletes lakóházak. Meglévő épületek A tervezési terület jelenleg L alakban beépített, tulajdonjogilag és vizuálisan is két jól elválasztható épületrészre bontható. Az utcai épületek kettő illetve háromtraktusosak, az udvari épületszárny a telek déli oldalán álló egytraktusos kialakítású, nyaktaggal csatlakozik az utcával párhuzamos szárnyhoz. Utóbbi jelenlegi funkcióját – társasház - megtartja, nem tárgya a tervezésnek. Az utcai épületek vizsgálata után nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az utcáról nézve baloldali szárny a korábbi, a jobboldali a hozzáépítés. Mivel a kapualj és a lépcső a baloldali épületben vannak, valamint a jobboldali ilyenekkel nem rendelkezik kijelenthető, hogy funkcionálisan csak a fent vázolt építési sorrend racionális. Jelenleg az udvari lakások lakói a kapualjon át jutnak lakásukig...Virágpiac - dAM pályázat

Debreceni Alkotó Műhely_belső pályázat
Készítette: Győrffy Zoltán, Fodor Dániel, Nagy Béla

TERVEZÉSI TERÜLET, TÉRFALAK
Alapvetésünk alapja, hogy elfogadtuk, hogy a virágpiac helye a kijelölt helyszínre elhelyezhető úgy, hogy a szövetre tervünk értéknövelőként fog hatni. A kijelölt területen a magas térfalak miatt túlzottan nyomott terek jöhetnének létre, ezért első lépésként tisztázni kell a virágpiac, közlekedés nyomvonalát. 

TERVEZETT FORGALOM
A Csapó utca gépkocsi forgalmának egyirányúsításával a csomópontokban létrejövő sűrűsödések csökkennek, ami a meglévő sétálóutcákhoz való kapcsolódást fogja elősegíteni. Másrészt egy sokkal provizórikusabb gyalogos kapcsolat, útvonal jön létre. Megemlítendő, hogy az utca két oldalát vizsgálva a gépkocsi forgalmat a déli oldalra szerveznénk, úgy hogy az északi oldalon parkolóhelyeket alakítottunk ki. Ezek a parkolók az üzletek feltöltésére szolgálnak egy meghatározott napszakban használva, illetve napközben fizetős parkolóként üzemeltethetőek.

TÉRSZERVEZŐ PONTOK - VIZUÁLIS KAPCSOLATOK
A sétálóutca északi oldalán lévő üzletek térrel érintkező felületei térszervező erőként működnek. Ezeket a hangsúlyokat a tervezett építményre is igyekeztünk átörökíteni. Feltételezve, hogy ezek a továbbiakban is így tudnak működni és ez a tervben erősíthető is.

ALAPVETÉS
A feladatra adott legegyszerűbb válasznak a pavilonos elrendezés és mindezt könnyed tetővel lefedő héj lehet a válasz. Ez önmagában nem járható út...

Egyetemi templom - dAM pályázat

Debreceni Alkotó Műhely_belső pályázat
Készítette: Bíró Béla, Győrffy Zoltán, Nagy Béla